Pomoc dla niepełnosprawnych

Ostateczne wyniki naboru do Rad Nadzorczych

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji : 07.01.2009

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie -


W dniu 30 grudnia 2008 roku Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o dokonaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A. powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie.

Do składu Rady Nadzorczej I kadencji zostali powołani wybrani w drodze postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 06 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa:

  • Pan Ryszard Witek,
  • Pan Zenon Andrzej Kierczyński,

oraz pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa:

  • Pan Adam Niemiec.

Pan Ryszard Witek ukończył Politechnikę Szczecińską. Od 1977 roku jest doktorem nauk ekonomicznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracach organów spółek prawa handlowego, a także w zakresie zarządzania finansami i nadzorem właścicielskim.

Pan Zenon Andrzej Kierczyński ukończył Politechnikę Poznańską. Od 2004 roku jest doktorem nauk ekonomicznych. Jest także absolwentem studiów MBA. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracach organów spółek prawa handlowego, a także szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania.

Pan Adam Niemiec ukończył Wojskową Akademię Techniczną. Od 1989 jest doktorem nauk technicznych. Aktualnie zajmuje stanowisko Wicedyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V Ministerstwa Skarbu Państwa.

Data publikacji : 07.01.2009

Rejestr zmian
Opublikowane przez : Agnieszka Steindl
Autor dokumentu : Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V

Statystyka strony: 3286 wizyt