Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

Bumar Sp. z o.o.: dwóch nowych członków zarządu

 

Rada Nadzorcza Spółki Bumar Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2007r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu spółki. W wyniku przeprowadzonego konkursu Rada Nadzorcza dokonała wyboru i powołała na stanowiska członków zarządu spółki Bumar Sp. z o.o. następujące osoby: Tomasza Szatkowskiego i Mariusza Bukowińskiego. Aktualnie zarząd Spółki składa się z sześciu członków.

Informacje na temat nowo powołanych członków zarządu Spółki Bumar Sp. z o.o.:

Mariusz Bukowiński

W 2003 r. otrzymał uprawnienia biegłego rewidenta (numer 10037/7438) i został członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Od marca 2007 r. do 30 lipca 2007 zajmował stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w Elektrowni "Kozienice"S.A. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy â Spółka zależna w Grupie Bumar, a także Członkiem Rady Nadzorczej Lot Ground Services Sp. z o.o. â Spółka zależna w Grupie PLL LOT S.A. Ma na swoim koncie wiele publikacji: w Gazecie Prawnej, Biuletynie Rachunkowości i Finansów, Prawie Przedsiębiorcy, Serwisie Finansowo-Księgowym.

Od ukończenia studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zajmuje się tematyką finansową i ekonomiczną. Od 1998 do 2004 roku pracował w KPMG Audyt Sp. z o.o. na stanowisku menedżera w Departamencie Audytu Ogólnego. Odbył liczne szkolenia z zakresu IAS, US GAAP, UK. W 1999 r. uczestniczył w kursach przygotowujących do egzaminów ACCA. Od lutego 2006 r. jest członkiem (Membership no. 0620185) w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Biegłych Rewidentów â ACCA. Od października 2004 r. do marca 2007 r. pracował na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu rachunkowości w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.

Tomasz Szatkowski

zajmuje się tematyką polityki obronnej i zbrojeniowej od ukończenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (obronił jedną z pierwszych prac magisterski nt. umowy offsetowej). W latach 2003-2004 ukończył Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. W 2004 został laureatem stypendium brytyjskiego MSZ i Ministerstwa Obrony. W latach 2004-2005 ukończył studia podyplomowe w zakresie polityki obronnej (Master of Arts in War Studies) na najbardziej prestiżowej w tej tematyce uczelni w Europie (Department of War Studies Kings College London) koncentrując swe badania na zależnościach pomiędzy rozwojem technologii a strategią, a także rolą systemów informatycznych w zmianie charakteru pola walki. Brał udział w programach szkoleniowych z zakresu polityki obronnej i zarządzania kryzysowego, organizowanych przez Naval Postgraduate School z Monterrey (III 2007 r.). Na zaproszenie Departamentu Stanu USA odbył program studialny w USA zapoznając się z instytucjami amerykańskiego sektora bezpieczeństwa i obronności (IV/V 2007 r.). Zawodowo tematyką zbrojeniową zajmuje się od 2003 r, początkowo od 2003 â 2005 r. w Sejmie RP, a od 2005 do 2007 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od 2005 r. był doradcą Ministra Koordynatora ds. Służb Specjalnych, później jako Radca Prezesa Rady Ministrów. Kierowanej przez niego komórce podlegały wówczas w ramach KPRM sprawy obronne, a on sam reprezentował KPRM w międzyresortowym Komitecie Offsetowym. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. opracowania Narodowego Programu Śmigłowcowego. Od czerwca do września 2006 r. był członkiem rady nadzorczej spółki Cenzin sp. z o.o., natomiast od września 2006 do lipca 2007 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bumar sp. z.o.o. Doświadczenie zawodowe Tomasza Szatkowskiego, poza sektorem obronnym, obejmuje także pracę w ramach administracji publicznej (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego -1999 r., oraz Departament Prawny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2000-2001 r.), oraz w jednej z czołowych polskich kancelarii prawnych (2001-2002 r.)

Data publikacji : 30.07.2007

Rejestr zmian
Opublikowane przez : Agnieszka Steindl
Autor dokumentu :

Statystyka strony: 2214 wizyt