Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

Uzupełnienie składu Zarządu spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W dniu 18.07.2008 r. zostało zakończone Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się na liście spółek o szczególnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, na którym do składu Zarządu Spółki zostały powołane następujące osoby:

1. Pana Tomasza Zadrogę – z dniem 01.08.2008 roku na Prezesa Zarządu.

Wykształcenie wyższe ekonomiczno-socjologiczne. Wiceprezydent The Association of Chartered Certified Accountants. Posiada duże doświadczenie zawodowe z zakresu restrukturyzacji firm, planowania strategii, zarządzania finansami. Ponadto Pan Tomasz Zadroga posiada wieloletnie doświadczenie związane z wykonywaniem funkcji w Zarządach spółek handlowych z różnych branż.

Dotychczasowa praca zawodowa Pana Tomasza Zadrogi była związana z następującymi firmami:

   

 • Inter Cars – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
 • IC Development & Finance – Prezes Zarządu
 • Adidas – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
 • Papyrus – Grupa Stora Enso – Dyrektor Finansowy
 • ABB – Dyrektor Finansowy

2. Pana Piotra Szymanka -z dniem 21 lipca 2008 roku na funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw Korporacyjnych i Prawnych.

Wykształcenie wyższe prawnicze. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem na rynku Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej. Pan Piotr Szymanek posiada duże doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną spółki z branży energetycznej, doradztwa prawnego oraz legislacji. Pełnił również stanowiska kierownicze w instytucjach finansowych.

Dotychczasowa praca zawodowa Pana Piotra Szymanka była związana z następującymi firmami:

   

 • Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. – radca prawny
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Doradca ds. Zarządzania Grupą Kapitałową
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – Doradca Prawny
 • PZU Agent Transferowy -obsługa prawna
 •  

 

3. Pana Marka Trawińskiego - z dniem 28 lipca 2008 roku na funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw Handlu i Dystrybucji.

Wykształcenie wyższe techniczne. Ukończone liczne studia podyplomowe z zakresu rachunkowości zarządczej, finansów, bankowości, dyplom MBA European University w Montreux, ukończone Canadian International Management Insitiute (ICEAN) “Program Management 2006” Executive Development Program przy współpracy z Harvard Business School. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz doświadczenie związane z udziałem w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Dotychczasowa praca zawodowa Pana Marka Trawińskiego była związana z następującymi firmami:

   

 • MPWiK Sp. z o.o. Wrocław – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
 • Urząd Miejski Wrocławia – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego
 • Energetyka Sp. z o.o., Lublin – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
 • Alstom T&D Protection & Control S.A., Świebodzice – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
 • ABB Instal Sp. z o.o., Wrocław – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
 • Dolnośląskie Towarzystwo Gospodarcze Wrocław – Konsultant Programu EMTA
 • Elektromontaż Wrocław S.A.- Kierownik Oddziału we Wrocławiu

 

Data publikacji : 18.07.2008

Rejestr zmian
Opublikowane przez : Agnieszka Steindl
Autor dokumentu : Departament Nadzoru Właścicielskiegi i Prywatyzacji III

Statystyka strony: 2385 wizyt